Vi deler vår kunnskap med deg

Fagartikkler

spennende informasjon og tips

ENOVA SINE TILSKUDDSORDNINGER

Enova har tilskuddsordninger også for deg med eksisterende bolig, en kan få støtte til energirådgivning og omfattende oppgradering av boligen.

Dette kan du få i støtte med de nye ordningene:

1. Energirådgivning​​ :
Støtte til energirådgivning til deg som vurderer omfattende oppussing av boligen.
Du kan få 50 prosent av kostnaden eller inntil 5000 kroner​​ i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver
som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din.

Tiltaksplan vil gi en oversikt over hva du kan gjøre for at boligen skal trenge mindre energi.
dersom du ønsker å gjennomføre tiltaksplanen, kan du søke om støtte til energioppgradering av
boligen gjennom tilbudet "Støtte til oppgradering av bolig".


​​​​2. Energioppgradering av boligen:
Støtte til oppgradering av bolig er et tilbud til deg som tenker ambisiøst, helhetlig og har et energifokus når du skal pusse opp.
Enova kan bidra med å støtte noe av merkostnadene til en energioppgradering av boligen.

For å få støtte til oppgradering må en energirådgiver energimerke boligen din og utarbeide en detaljert tiltaksplan, jfr. "Støtte til energirådgiving".

Tiltaksplanen gir en oversikt over hva du kan gjøre for at boligen skal trenge mindre energi.
Det innebærer at vegger, vinduer, tak, gulv og dører må forbedres betydelig slik at du reduserer varmetapet med minst 30 prosent.
Boligens oppvarmingssystem kan heller ikke være basert på fossil og/eller elektrisk oppvarming alene.

Det er to nivå for støtte. Kravene for å få støtte på nivå 1 er høyere enn på nivå 2.

Nivå 1: kr 700 per m², maksimalt 125.000 kroner per søknad. Nivå 2: kr 600 per m², maksimalt 110.000 kroner per søknad.

Det er boligarealet før tiltak som legges til grunn ved beregning av støttebeløpet.